FOLLOW US!
 

Publications

  1. /
  2. Publications

Passive Localization of Underwater Acoustic Pingers by Using Time Differences of Arrivals

Mehmet Öner

Undersea Defence Technology 2015

Multi-Channel Uniform Line Array Processing for Submarine Sonar Applications

Hüseyin N.Karaca, Cem Baz, Serdar Tuğaç

Undersea Defence Technology 2015

UWAS – Generic Underwater Simulation Framework

Serdar Tuğaç, Güneş Efe, Bülent Dağ, Hakan Başaran

Undersea Defence Technology 2014

Constant False Alarm Rate Based Detectors for Underwater Acoustic Signal Detection

Serdar Özen, Mehmet Ali Çavuşlu, Mehmet Öner, Önder Tatar, Yaşar Hakan Başaran

International Conference on Science for Defense and Security 2012

Sualtı Akustik Modelleme için Genel Araç (GT-Aqua) ve Performans Analizi

Bülent Dağ, Güneş Efe, Serdar Tuğaç, Mehmet Ali Çavuşlu

IEEE 26th Signal Processing and Communications Applications, 2018

ZYNQ Tabanlı DIFAR Sonoboy Sinyal İşleme Sistemi

Recai Sinekli, Mehmet Ali Çavuşlu, Burçin Kayalı, Mehmet Muzaffer Kösten, Serdar Tuğaç, Mehmet Öner

IEEE 29th Signal Processing and Communications Applications, 2021

GATAS : Gömülü Akustik Tespit ve Sınıflandırma Sistemi

Mehmet Ali Çavuşlu, Serdar Tuğaç, Mehmet Öner, Aysun Ateş, Harun Yağmur, Dilay Doğan, Tahir Taner Tımış, Yaşar Hakan Başaran

SİU 2016

Kazanç Kontrolünün Ip Çekirdek Olarak Gerçeklenmesi

Melike Atay Karabalkan, Mehmet Öner, Ercan Ermiş, Y. Hakan Başaran

SİU 2016

Sualtı Akustik Sinyallerden LOFAR Analizi ile Deniz Taşıtlarına Ait Öznitelik Çıkarımının Donanımsal Gerçeklenmesi

Mehmet Ali Çavuşlu, Mehmet Öner, Erkan Helvacılar, Yaşar Hakan Başaran

SİU 2015

Sonar Uygulamaları için Uyumlu Filtrenin IP Çekirdek Olarak Gerçeklenmesi

Melike Atay Karabalkan, Mehmet Öner

SİU 2015

Hızlı Fourier Dönüşümünün FPGA uygulamasının SQNR Simülasyonu

Burak Kelleci, Mehmet ÖNER, Yaşar Hakan BAŞARAN

Elektrik – Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu 2014

Sualtı Akustik Sinyallerden Deniz Taşıtlarının Sınıflandırılması

Ahmet Ceyhun İlgüy, Mehmet Öner, Mehmet Ali Çavuşlu, Önder Tatar, Erkan Helvacılar, Yaşar Hakan Başaran

SAVTEK 2014

Gömülü Sonar Sistemleri Geliştirilmesi İçin IP Çekirdek Kütüphanesi

Mehmet ÖNER, Yaşar Hakan BAŞARAN

SAVTEK 2014

SAHAS – Sualtı Harp Analizi ve Simulasyonu

Serdar Tuğaç, Güneş Efe, Bülent Dağ, Hakan Başaran

SAVTEK 2014

Denizaltı Sonar Uygulamaları için Çok Kanallı Bir Biçimli Dizin İşleme

Hüseyin Nihal Karaca, Cem Baz, Fatih Küçükyavuz, Serdar Tuğaç

SİU 2014

Sualtı Akustik Tonların Kestiriminde Farklı Eşikleme Yöntemlerinin Kullanımı ve Analizi

Serdar Özen, Mehmet Ali Çavuşlu, Mehmet Öner, Ahmet Ceyhun İlgüy, Önder Tatar, Yaşar Hakan Başaran

10. Ulusal Akustik Kongresi, 378-387 2013

Deniz Taşıtlarından Yayılan Sualtı Akustik Tonların Benzetimi ve Kestirimi

Serdar Özen, Mehmet Öner, Mehmet Ali Çavuşlu, Ahmet Ceyhun İlgüy, Önder Tatar, Yaşar Hakan Başaran

SİU 2013

Pasif Sonarlarda Tespit/Teşhis Yöntemlerinin İncelenmesi

Serdar Özen, Mehmet Ali Çavuşlu, Yaşar Hakan Başaran, Mehmet Öner, Önder Tatar, Can Emre Bakım

SAVTEK 2012

Pasif Sonarlarda Teşhis İşlemleri için Deniz Taşıtlarının Akustik Sinyallerinin İncelenmesi

Yaşar Hakan Başaran, Mehmet Ali Tuğay, Serdar Özen, Mehmet Ali Çavuşlu, Mehmet Öner, Önder Tatar

SAVTEK 2012

Deniz İçi Basınç Ölçümlerinde Dalga Basıncı Etkisi

Mehmet Öner, Serdar Özen, Mehmet Ali Çavuşlu, Önder Tatar, Yaşar Hakan Başaran

SAVTEK 2012

Gemi Hidrodinamik Basıncının Pratik Modellenmesi

Mehmet Öner, Serdar Özen, Mehmet Ali Çavuşlu, Önder Tatar, Yaşar Hakan Başaran

SAVTEK 2012

Deniz Platformlarının ve Sualtı Ortamının Akustik Sinyallerin Benzetimi

Serdar Özen, Mehmet Ali Çavuşlu, Yaşar Hakan Başaran, Mehmet Öner, Önder Tatar

Signal Processing and Communications Applications, 2012. SIU 2012. IEEE 20th 2012

KBS-UWE Dalgıç Tespit Sonarı

Hakan Başaran, Cem Baz

SAVTEK 2010